กฟผ. ร่วมหนุน “นนท์ Student” ฉีดวัคซีนนักเรียน รับเปิดเทอม

 

 

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “นนท์ Student” สำหรับนักเรียน และนักศึกษา ในกลุ่มอายุ 12-18 ปี จากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดย กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 200 เครื่อง ซึ่งได้นำโปรแกรมการตรวจสอบสิทธิ์และประวัติการฉีดวัคซีนที่ กฟผ. พัฒนามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการลงทะเบียน รวมถึงส่งจิตอาสา กฟผ. ร่วมลงทะเบียนและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนนักศึกษา เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม ณ Impact Exhibition Center Hall 5-6 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

Related posts