“ส.ส.อารี ไกรนรา” เปิดโครงการสัมมนาสร้างความรับรู้ ความเข้าใจด้านสาธารณูปโภค พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจปชช.ฉีดวัคซีน

 

 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 ที่หอประชุมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ส.ส.อารี ไกรนรา รองประธานกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้านสาธารณูปโภค ให้กับประชาชน ตำบลกุแหระ และตำบลกรุงหยัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสัมมนา

จากนั้น ส.ส.อารีย์ ไกรนรา รองประธานกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน ผู้ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์วัคซีนศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Hits: 56

Related posts