ผบ.ทร. ส่งกำลังพลเร่งช่วยชาวฝั่งธน เดือดร้อนน้ำท่วม เตรียมแผนฟื้นฟู-เยียวยา

 

 

วันนี้ (9 พ.ย.64) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ มอบหมายให้ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ/เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสอบถามความต้องการในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นสูง โดยบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และผู้นำชุมชน ส่งกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ

พร้อมจัดชุดช่วยเหลือและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 15 ชุด ได้แก่ บริเวณท่าเรือยายเผือก โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่, ชุมชนบ้านบุ ซอยจรัญ 32 เขตบางกอกน้อย, บริเวณท่าเป๊ปซี่ ถึง ท่าดินแดง จำนวน 3 ชุด และชุมชนวัดสุวรรณ ชุมชนเจริญนคร เขตคลองสาน, บริเวณสะพานกรุงธน จำนวน 2 ชุด, ท่าเรือวังหลัง และท่าเรือศิริราช จำนวน 2 ชุด, ชุมชนวังพระองค์เจ้าพร้อม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1, ชุมชนวัดน้อยใน ซอยชัยพฤกษ์ 22 ตลิ่งชัน

นอกจากนั้นยังได้จัดชุดพร้อมรับสถานการณ์ เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ชุด ซึ่งกำลังพลได้พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม การขนย้ายของขึ้นที่สูง และการช่วยทำความสะอาดตามบ้านเรือน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในทุกพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ทั้งการสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ ด้านการแพทย์ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค

Related posts