สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ วัดบรรพตสุทธาราม

 

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินแก่ นายประจักษ์ – นางละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, สวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 และคณะกรรมการสโมสรฯ อัญเชิญ และนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสประจำปี 2564 ณ วัดบรรพตสุทธาราม ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โดยมี นางละออ ตั้งคารวคุณ เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ สวรส เสริมพรวิวัฒน์ ถวายผ้าไตรคู่สวด และคณะกรรมการสโมสรฯ ร่วมถวายบริวารผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเสด็จพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับยอดปัจจัยบุญกฐินในปีนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,827,568 บาท

สำหรับวัดบรรพตสุทธาราม เดิมชื่อ วัดวังเรือน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2560 พื้นที่วัดมีลักษณะเป็นเนินเขามีปูชนียวัตถุที่สำคัญ อาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือน ,พระพุทธรูปปูนปั้นหลวงพ่อขาว ,พระพุทธชินราชจำลอง และรูปเหมือน สมเด็จพระพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปัจจุบันมี พระครูพิสัย สุวรรณบรรพต (ขัน อัตตทันโต ) เป็นเจ้าอาวาส และในการทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ท่านพระครูพิสัย สุวรรณบรรพต เป็นผู้รับมอบผ้าพระกฐินดังกล่าว

 

 

Related posts