ปธ.ศาลรัฐธรรมนูญและคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ต้องขัง

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รับมอบสิ่งของบริจาคจาก นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำและทัณฑสถานกว่า 20 แห่ง เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส โดยมี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ร่วมรับมอบ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ

 

Related posts