กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัดสีราษฎร จ.นนทบุรี

 

 

วันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.นนทบุรี ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณวัดศรี ราษฎร์ ต.บางแลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ปัดกวาดบริเวณพระพุทธรูปรอบพระอุโบสถ การพัฒนาล้างทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน/โรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น กวาดใบไม้สนามลานวัด เก็บขยะและเศษกิ่งไม้แห้งบริเวรรอบๆ วัด โรงเรียน และสถานสาธารณะต่างๆ เพื่อให้ศาสนสถานมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม

ทั้งนี้ พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ได้เดินสำรวจบริเวณโรงเรียน และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะหาแนวทางดูแล ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อพัฒนาให้เด็กเยาวชนได้มีศักยภาพ และการศึกษาที่ดีๆ เพื่อเป็นเยาวชนของชาติสืบไป 

Related posts