จังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนระหว่างเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้เพิ่มจุดแวะพักและจุดบริการทั้งถนนสายหลักและสายรอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า หรือหลับในขณะขับขี่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 15 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 20 ครั้ง (น้อยกว่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง จำนวน 7 ครั้ง) และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และการเมาสุรา ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน ลักษณะสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียกตรวจ 13,616 คัน พบลักษณะการกระทำผิดและดำเนินคดีมากที่สุด คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทาง เนื่องจากเป็นช่วงอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากภูมิลำเนา โดยให้เพิ่มจุดแวะพัก จุดบริการเพื่อตรวจสภาพรถ รวมทั้งบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น บริการข้อมูลต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ตามถนนสายหลักและสายรองจำนวน 252 จุด ทั่วประเทศ และให้มีการเปิดไฟเพื่อเตือนผู้ขับขี่ และการเรียกตรวจเพื่อพูดคุยสอบถาม และดูสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือหลับในขณะขับขี่

นอกจากนี้ ให้ขนส่งจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารสาธารณะและรถแท็กซี่ให้พอเพียง ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ในสถานีขนส่ง เพื่อส่อต่อประชาชนให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ดูแล ควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้มีรถเสริมที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

กาณฑ์ โสภโณดร รายงาน

Related posts