รับมอบหนังสือภาษาต่างประเทศ

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบหนังสือภาษาต่างประเทศที่ได้รับบริจาคให้กรมราชทัณฑ์ จำนวน 10,000 เล่ม โดยมี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นางพรเอื้อง ตรีทอง นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ และ นางสาวจันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ร่วมรับมอบ ณ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารกระทรวงยุติธรรม หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

Related posts