โรงพยาบาลสิรินธร เป็น1ใน 10ของโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 15 พค 2561 นี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 16

โรงพยาบาลสิรินธร เป็น1ใน 10ของโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 15 พค 2561 นี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ของการให้บริการประชาชนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยได้ขยายบริการทางการแพทย์อย่างมาก และจะเป็นโรงเรียนแพทย์ ที่ผลิตแพทย์ ร่วม
กับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จากนโยบาย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายนายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นำแนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ลงสู่การปฏิบัติให้สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยปรับปรุงอาคารสถานที่ เพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยจาก 242 เตียงเป็น 374 เตียงในปีนี้ และเพิ่มบุคลากร เครื่องมือต่าง ๆ

เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการประชาชนทางด้านสุขภาพทุกๆอายุ โดยปรับปรุงห้องผ่าตัดให้รองรับการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผ่าตัดผ่านกล้อง เพิ่มให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน มีการพัฒนาการเก็บข้อมูลผู้ป่วย เอกซเรย์ หรือภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยระบบไอที มีการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ในโรงพยาบาลด้วย wifi ความเร็วสูงที่จะแล้วเสร็จในทุกจุดให้บริการภายในปีนี้ ภายใต้ธีม “Moving to Smart Hospital” จึงได้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี ขึ้นในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการความก้าวหน้า ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ฟรีทุกชนิด หรือเลือกซื้อสินค้า OTOP ของเขตประเวศ และเขตลาดกระบัง

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาล สิรินธร
เบอร์ 02 328 6900-15 ต่อ 10454 หรือโอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง) ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร กทม.” เลขที่บัญชี 845-0-03811-1

Related posts