หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยง ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และ นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยง ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ที่กำลังจะมาถึงของชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร ณ อาคารวิทยาลัยพยาบาล ชั้น ๑ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Related posts