ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายพัสดุ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวกัลยา แสงรัศมี เข้าดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Related posts