ป.ป.ส. เดินหน้าร่วมกับ ภาคีและวัด จัดพิธีบรรพชา นำศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดพิธีบรรพชา ตามโครงการ “เด็กรักดี น้อมใจบรรพชา ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยการนำศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน ทั้งนี้มี พระภาวนาวรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. พร้อมคณะ และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม ชั้น 5 วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การบรรพชาครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 28 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดนนำศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนา และน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ให้ประพฤติดี และรักษาความดีของตนให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอบายมุขและยาเสพติด ไม่หลงไปในทางที่เสื่อมเสีย ทำตนเป็นคนดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ชุมชม สังคม และประเทศชาติ โดยมีเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 7-19 ปี เข้าร่วมบรรพชา จำนวนกว่า 275 คน และมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ผกก.สน.พระโขนง ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและประชาชน รวม 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีฯ

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เริ่มดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนตามโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมในโครงการแล้ว กว่า 52,000 คน และขยายผลในรูปแบบโครงการบรรพชาสามเณรในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบทอดพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่ผ่านโครงการกว่า 2,500 คน

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
“สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386

Related posts