วันเดียวเที่ยว Museum! อพวช.-สทท. ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย …

Read More

“ครูพี่โอ๊ะ ลงพื้นที่ชายแดนใต้ดัน “ปาล์มสาคู และหลุมพี”สู่พืชเศรษฐกิจ!!

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ (ครูพี่โอ๊ะ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา…

Read More

“ครูพี่โอ๊ะ เปิดคาราวานวิทยา ศาสตร์ อพวช.“สานใจไทย สู่ใจใต้”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครูพี่…

Read More

“เสมา 3 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้ทำไว้กับ ศธ.!!

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)พร้…

Read More

“เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตามข้อตกลงของ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์!!

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิกา…

Read More

“เสมา 3 ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่ระยอง ชลบุรี และจันทบุรี!!

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)ลงพ…

Read More

“ครูพี่โอ๊ะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนตาบอด และเด็กพิเศษในพื้นที่ขอนแก่น!!

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษา …

Read More

รมช.ศธ. หารือร่วม 3 หน่วย พร้อมให้การช่วยเหลือ และจัดทีมลงพื้นที่ หลังพบปัญหา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

วันนี้ (28 กันยายน 63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) …

Read More

“ชมรมเรารักชาติ รวมตัวเคลื่อนไหว..ยื่นหนังสือถึง รมต.ศธ.พิจารณาบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาหลัก!!

วันที่ 18 ก.ย.63 เวลา 10.00 น. ชมรมเรารักชาติ นำโดย นายพรรคพล  สงศรี ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย…

Read More

“เสมา 3 ลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต รับฟังการอภิปรายผลการประชาพิจารณ์ ของนักศึกษา กศน.14 จังหวัดภาคใต้ !!

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษ…

Read More