“เสียงเล็กๆ ของเรือจ้าง “กนกวรรณ” ยันใจถึงใจกับความสำเร็จ เพื่อครูเอกชน!!

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยดมื่อเร็วๆ นี้ว่า ภายหลังท…

Read More

“กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563!!

  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก…

Read More

“กนกวรรณ “ ยังไม่ลืม ส่งต่อของขวัญวันเด็ก ปันสุข สู่น้องๆกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายขอบ!!

วันนี้ ( 10 มกราคม 2563) ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย…

Read More

“ครูพี่โอ๊ะผลักดัน ค่าย ลส.เอกชนจันทบุรีจนสำเร็จ!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความก้าวหน้าการขอจัดตั้งค่…

Read More

“ครูพี่โอ๊ะ”จับมือพาณิชย์ ดัน กศน.ภาชี จดสิทธิบัตรเส้นใยผักตบชวาชงยกระดับเทียบเท่าสินค้าแบรนด์เนมชั้นเวทีโลก!!

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย …

Read More

“พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ!!

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมา…

Read More

“เปิดลูกเสือมัคคุเทศก์  เชื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563  ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ…

Read More

“เสมา 3 ปลื้ม!!! สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทำครูเอกชนมีความสุขขึ้น!!

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานตา…

Read More