“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯทรงประกอบพิธีเจิม “เรือหลวงช้าง” ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ 18 พ.ค.นี้

กองทัพเรือ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้ว…

Read More

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางกำแพงเพชร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปท…

Read More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอด…

Read More

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ อง…

Read More

“ในหลวง” พระราชทานหนังสือและสื่อธรรมะ ในการอบรมผู้ต้องขังให้แก่กรมราชทัณฑ์

  วันนี้ (5 ก.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระรา…

Read More

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่กรมราชทัณฑ์

  กรมราชทัณฑ์ ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา…

Read More

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์…

Read More

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ มอบยาฟาวิพิราเวียร์ พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์

  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ ในการมอบยา “ฟาวิพิราเวีย…

Read More