“ในหลวง” พระราชทานหนังสือและสื่อธรรมะ ในการอบรมผู้ต้องขังให้แก่กรมราชทัณฑ์

  วันนี้ (5 ก.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระรา…

Read More

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่กรมราชทัณฑ์

  กรมราชทัณฑ์ ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา…

Read More

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์…

Read More

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ มอบยาฟาวิพิราเวียร์ พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์

  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ ในการมอบยา “ฟาวิพิราเวีย…

Read More

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ ทางการแ…

Read More

ในหลวง-พระราชินี ทรงพระราชทานเครื่องออกซิเจนแก่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ …

Read More

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข’’ มอบเงินพระราชทาน 1 ล้านบาท ให้กรมราชทัณฑ์ใช้เสริมป้องกันโควิด-19

  “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข’’ ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มอบเงิน 1 ล้านบาท พร้อม…

Read More

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงพระราชทานเงินแก่กรมราชทัณฑ์ ใช้ป้องกันโควิด-19 เรือนจำภาคใต้

  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงพระกรุณา พระราชทานเงิน 3 แสนบาท ภายใต้โค…

Read More