สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงพระราชทานเงินแก่กรมราชทัณฑ์ ใช้ป้องกันโควิด-19 เรือนจำภาคใต้

  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงพระกรุณา พระราชทานเงิน 3 แสนบาท ภายใต้โค…

Read More