“สามารถ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เน้นป้องปราบยาเสพติด ตัดวงจรยาเสพติด เริ่มต้นด้วย3 ความรัก “

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตร…

Read More