“นอภ.เก้าเลี้ยว!!บรรยายพิเศษ ในโครงการการนำองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์สู่ชุมชน หัวข้อ “หลักการปกครองว่าด้วยศาสตร์ผู้นำในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม”

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับเชิญเป็นวิ…

Read More

สอศ.ลงพื้นที่ประสานเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาวิชาชีพ ตามนโยบาย ศธ.

เมื่อ22 มกราคม 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิ…

Read More

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปีงบประมาณ 2563!!

วันที่ 23 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.ต. เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทนหน่วยร่…

Read More

“รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานปล่อยแถวรถน้ำ กำลังพล ปฏิบัติการ กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง PM.2.5 ทั่วกทม.!!

ตามนโยบายรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มี…

Read More