“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชน เป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง !!

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. โดย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว…

Read More

“เสมา 3 สั่งการเลขาธิการ กช. ดูแลเข้มสถานการณ์ไวรัส โควิด 19 ในโรงเรียนเอกชน!!

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึ…

Read More

“โยธิน บรรลือทรัพย์” หนุ่มตัวแทนจาก “สุรินทร์” คว้าตำแหน่ง “ Mister Landscapes Thailand 2020”

ประกาศผลการตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับเวทีประกวดหนุ่มหล่อซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไท…

Read More

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำเดือน ก.พ. 63!!

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา16.30 น.โดยมีร.ท.ธนกร ก๋งหลัก ชรก.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก…

Read More

สอศ. ผลิตหน้ากากอนามัยมาตรฐานแจก 50,000 ชิ้นป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และโควิด 19

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากปัญห…

Read More

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ มูลนิธิพระราหู ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะยากจนและผู้พิการทางการได้ยิน!!

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 เวลา 10.30 น. โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พ…

Read More

“รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย…

Read More

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 / ประชุมคณะกรรมการ ศอ. ปส.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผน…

Read More

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานในจว.ปข.นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”มอบให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 2 ราย!!

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 เวลา 11.30 น. โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้…

Read More