“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้ฤกษเปิดโรงงาน ปักธงชัยพลาสติกรีไซเคิล เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกล้นชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม!!

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.63 ณ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้มีพิธีเปิดโรงงาน บจก.ปักธงชัยพลาสติกร…

Read More

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) The Association of correspondents for Anti-Corruption (Thailand)

3องค์กรต้านโกงผนึก5มหา’ลัย ปลุกสำนึกนักศึกษาต้านภัยทุจริต 3องค์กรต้านโกง ผนึก 5 มหาว…

Read More

SACICT ชูคุณค่างานหัตถศิลป์ไทย ของมีค่าหาชมยากในงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 11

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ย้ำ งานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 11 ตอบโ…

Read More