“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้งประชาชนทั่วไป !!

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป…

Read More

เอกชนหนุนเทคนิคมาบตาพุดพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 63) นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

Read More