“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งปันธารน้ำใจนำถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือผู้สูงอายุป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย!!

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 เวลา15.30 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัดประจวบคี…

Read More

อาชีวะผนึกซีพี ออลล์ สร้างคนคุณภาพสู่ธุรกิจบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ซีพี ออล…

Read More

“มาดามตามอัธยาศัยเยือนเมืองชากังราว ชมแบรนด์ OOCC-การสร้างคนสู่ยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ WOW ทั้ง 6G อย่างมีคุณภาพ!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ก…

Read More

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3!!

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 09.00 น.โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนีผวจ.ปข./ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.มอบหมา…

Read More

“รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชม “บางกอกพัฒนา” โรงเรียนนานาชาติเก่าแก่สุดในไทย ชื่นชมวิชาการดี ครูเก่ง เน้นพัฒนาทักษะตามช่วงวัย หวังจะสานความร่วมมือในอนาคต !!

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร…

Read More