“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเชิดชูวีรกรรมขุนรองปลัดชูและ ชาวบ้านสี่ร้อย บรรพชน จากเมืองวิเศษไชยชาญ!!

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.63 เวลา 06.30 น.โดยมี พ.อ กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร…

Read More