“กอ.รมน.กทม. พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด COVID-19 !!

พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.รมน.กทม.(ท) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม. และศูนย์ประสา…

Read More