“ด่วน!!กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ ปิด สถานศึกษา ทั่วประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้(18มี.ค.)เป็นต้นไป!!

วันนี้ 17 มี.ค.63 ที่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

Read More

“นอภ.เก้าเลี้ยว เป็นประธานจัดการทดสอบสมรรถนะ ความรู้เรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 ตามหลักการ”อำเภอคุณธรรม”

อำเภอเก้าเลี้ยว ได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถนะความรู้เรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามพรบ.ลักษณะปกค…

Read More

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม” โครงการรู้เท่าทัน โควิด 2019″

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 เวลา19.00 น. โดยพ.อ กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เข้า…

Read More

“เสมา 3 หนุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเด็กตาบอดและผู้พิการซ้ำซ้อน!!

(16 มีนาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเ…

Read More