“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น โดย อำนวยความสะดวกการจัดระยะห่างทางสังคมของประชาชนในการรับข้าวสาร!!

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563เวลา 08.00 น .พ.ท.ประธาน ศรีทองหลาง รอง หน.กบค.กอ.รมน.จว. ข…

Read More

“กนกวรรณ รมช.ศธ.หนุน กศน.ผนึกกำลัง 3 Good Partnerships รองรับ “สังคมสูงอายุ”

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกล…

Read More