‘วราวุธ’ส่ง’ยุทธพล’ มอบนโยบาย 19 หน่วยงาน สบอ.3 เพชรบุรี ควบคุม Covid19 พร้อมเดินหน้าขยายพื้นที่ป่าชุมชน!!

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:45 น. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทร…

Read More