“ปลัด ศธ.เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019(Covid-19)!!

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ณสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทร…

Read More