“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย “ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น” ตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น !!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น /ผอ.ศอ.…

Read More

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ !!

เมื่อวันที่ 21พ.ค.63 เวลา 13.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.ลงพื้น…

Read More

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมการประชุม คณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จว.ขอนแก่น ครั้งที่ 8 /2563!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.…

Read More