“สามารถ เตือนสติ รังสิมันต์ อย่าเพ้อเจ้อ ถ้าไม่ปลอดภัยสามารถขอคุ้มครองพยานได้ มีกฏหมายคุ้มครอง ยกยายไฮ คือต้นแบบนักเรียกร้อง ไม่มีหวังผลทางการเมือง!!

วันนี้ (20 มิ.ย.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำ…

Read More

โครงการรัฐบาลเพื่อประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2562

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นายเ…

Read More

“เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ที่จังหวัดสกลนคร ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 !!

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช…

Read More