“ครูพี่โอ๊ะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์ลำปาง โชว์แผนสร้างสกิลวิทยาศาสตร์-นิทรรศการพลังงาน-ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสุขภาพ สู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัย!!

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกร…

Read More

“ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ.ชื่นชม คน กศน.อ.งาว แห่งเมืองรถม้า พร้อมยก”งาวโมเดล” ต้นแบบ อัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ”

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้…

Read More

“มาดามตามอัธยาศัย ลุยสร้างขวัญกำลังใจ “กศน.-สช.พะเยา” ตั้งธงใช้การเรียนรู้เป็นตัวนำการพัฒนา สู่คนทุกช่วงวัย!!

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา13.30 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร…

Read More