“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5/63 !!

เมื่อวันที่ 11ส.ค.63 เวลา19.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรี ขั…

Read More

“ตม.1 เร่งระดมกวาดล้างจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ไม่ผ่านการตรวจเชื้อ Covid – ปรับเจ้าบ้านไม่แจ้งที่พักฯ ต่อเนื่อง!!

วันที่ 11 ส.ค.2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ทำหน้าที่รอง โฆษก สตม.…

Read More

“ผู้บริหาร บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเร ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบข้าวสาร จำนวน 2 ตัน ให้ ผบก. จร.เพื่อสนับสนุน ข้าราชการตำรวจ!!

ผู้บริหาร บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเร ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (World Corporation (Thailand) Co.,…

Read More

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบรองที่ดิน ระดับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ครั้งที่ 1/2563!!

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายณชพัฒน์​ ไกรศรี​วรรธนะ​ เจ้า​หน้าที่​ปฎิ…

Read More

“กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Offering Auction) ขายทรัพย์สินได้กว่า 53 ล้านบาท!!

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอน…

Read More