“สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย เตรียมยื่นหนังสือ กมธ.ปกครอง เชิญกระทรวงมหาดไทยกำหนดการจัดคอนเสิร์ตให้ชัดเจนทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศเดือนกันยายน!!

เมื่อวันที่ (19 สิงหาคม 2563 ) ที่ผ่านมา สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยนัดปร…

Read More

“วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) !!

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภา…

Read More