“สามารถ สั่งสอน ช่อ หัดมีจิตสำนึกรักชาติ รักสถาบัน เรียนรู้ประวัติศาตร์เลิกใช้จิตวิทยาการเมืองปลุกม๊อบสร้างความวุ่นวาย ย้ำ สนามหลวงทุกวันนี้เป็นโบราณสถานคนไทยคือเจ้าของร่วมกันทุกคน!!

สามารถ เจนชัยจิตวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์พร…

Read More