สามารถ กระทุ้ง ปิยบุตร อย่าริคิดแบบคอมมิวนิสต์ จะแก้มาตรา112 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยบัญญัติไว้ชัดเจน อย่าทำตัว แบบพวก “ปลูกบัวในที่แห้ง “

วันนี้ (17 ก.ย.) นายสามารถ เจนชัยจิตวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนว…

Read More

กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นปีที่ 6

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำน…

Read More

“กรมบังคับคดี ประกาศโฆษณาคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)และกำหนดสถานที่รับคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครบกำหนดยื่นคำขอ 2 พฤศจิกายนนี้!!

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องข…

Read More