“ตม.จว.เลย นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 !!

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พล.ต.ท. สมพงษ…

Read More

“สามารถ อัดแพ็คคู่ จวกธนาธร รังสิมันต์ หัดอ่านหนังสือการเมือง เปิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศอ่านบ้าง ที่สำคัญโปรดสำนึกในบุญคุณแผ่นดิน!!

วันนี้ (8 ต.ค.) นายสามารถ เจนชัยจิตวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวย…

Read More