“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” มอบทุนการศึกษา-ผ้าห่มกันหนาวให้เยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมผ้าห่มกันหนาวให้แก…

Read More

“กรมราชทัณฑ์” ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง”

กรมราชทัณฑ์ ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเท…

Read More