นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

“นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก “อง…

Read More

“อลงกรณ์” ชี้ประเทศเผชิญวิกฤติศรัทธา ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการเลือกตั้ง

“อลงกรณ์” ชี้ประเทศเผชิญวิกฤติศรัทธา ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการเลือกตั้ง จุดยืนพรรคการเม…

Read More