ทร.ส่งมอบรพ.สนามบ้านจันทเขลม แห่งที่ 2 ให้สธ.รับมือโควิด-19

 

กองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จันทบุรี ให้สาธารณสุขพร้อมใช้งานรองรับผู้ป่วย COVID 19

วันนี้ (4 ม.ค.64) เวลา 10.00 น. พลเรือตรี นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ บัานจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์ อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ร่วมรับมอบ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นั้น กองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นกองทัพเรือจึงมอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเตรียมสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID -19) กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลักในพื้นที่จังระยอง ชลบุรี และจันทบุรี จำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีนั้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากข้อมูลในวันที่ 3 มกราคม 2564 จังหวัดจันทบุรี มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 122 ราย ซึ่งยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล แต่เนื่องด้วยโรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี เหลือจำนวนเตียงที่ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพียง 31 เตียงเท่านั้น จังหวัดจันทบุรีจึงได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพเรือ ในการใช้สถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งกองทัพเรือได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจนมีอาการดีขึ้น หรือไม่มีอาการรุนแรง และจะทำการรักษาในโรงพยาบาลสนามจนกว่าจะมีผลเป็นลบหรือตรวจไม่พบเชื้อ โดยในส่วนของ โรงพยาบาลสนามพลเรือน สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลมแห่งนี้ มีจำนวน 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารควบคุม 1 อาคาร, อาคารรับผู้ป่วย จำนวน 4 อาคาร และอาคารประกอบเลี้ยง 1 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 232 คน

Related posts