ส.พ.ส.ประชุมสัญจร

 

สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม (ส.พ.ส.) จัดประชุมคณะกรรมการสัญจร ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อประชุมหารือกำหนดทิศทางการปฎิบติงานของสมาคมฯ โดยมี ปราโมทย์ ทองกุญชร นายก ส.พ.ส. พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และสื่อมวลชน ร่วมประชุม ณ ที่ทำการชุมชนสะพานไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

Related posts