นักเรียนนายเรือ ปรับแผนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลต่างประเทศ

 

นักเรียนนายเรือ ออกเดินทางฝึกภาคทะเล ปรับแผน ฝึกภาคต่างประเทศเป็นในพื้นที่อ่าวไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ทำพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติภาคทะเลของ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งทำการฝึกระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2564 ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 – 4 และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 409 นาย เข้ารับการฝึก โดยมี พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบกำลังด้วย เรือหลวงนเรศวร มี นาวาเอก ทรงวิทย์ เรืองไวทย เป็นผู้บังคับการเรือ / เรือหลวงบางปะกง มี นาวาเอก เดช คุรุรัตน์ เป็นผู้บังคับการเรือ และ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร มี นาวาโท ชัยประสิทธิ์ สมปอง เป็นผู้บังคับการเรือ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติบนพื้นฐานของ “ปฏิบัติอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” เพื่อให้นักเรียนนายเรือ มีความคุ้นเคยกับเรือ มีชั่วโมงทะเล โดยนักเรียนนายเรือ ชั้น 4 จะทำหน้าที่นายทหารประจำเรือ นักเรียนนายเรือ ชั้น 3 ทำหน้าที่พันจ่าเรือ นักเรียนนายเรือ ชั้น 2 ทำหน้าที่พรรคกลิน นักเรียนนายเรือ ชั้น 1 ทำหน้าที่จ่าเรือ และ ในส่วนของนักเรียนนายเรือ ชั้นใหม่ที่เพิ่งรับตัวมาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ทำหน้าที่พลทหาร

สำหรับการฝึกปฏิบัติภาคทะเลฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับแผนจากการฝึกปฏิบัติภาคทะเลต่างประเทศ มาเป็นฝึกปฏิบัติภาคทะเลในประเทศพื้นที่อ่าวไทย เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

Related posts