มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงพยาบาลสมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19

 

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” มอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วานนี้ ( 12 มี.ค.64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยทีมงานสังคมสงเคราะห์ นำข้าวสาร 1,250 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จสำเร็จรูป 3,600 ซอง และหน้ากากอนามัย 12,500 ชิ้น รวมงบประมาณเป็นเงิน 40,800 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) มอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม รวม 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามอบต.ท่าทราย โรงพยาบาลสนาม “วัฒนาแฟคตอรี่” เฟส 2 โรงพยาบาลนครท่าฉลอม และ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์บุญรักษ์ พึ่งเจษฎา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” โดยการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” โดยการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ

โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในปี 2564 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ยังคงน่าเป็นห่วง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 22 ล้านบาท

Related posts