นายก สภท. แสดงความยินดี นายกสมาคมกอศรีเจริญ คนใหม่

 

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 56 ปี) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพบูลย์ ก่อเกียรติตระกูล ในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมกอศรีเจริญคนที่ 11 สมัยที่ 25 โดยมี นายจรุงพันธุ์ ก่อเกียรติตระกูล และ นางสาวสุพัตรา สมถวนิช ร่วมรับมอบ ณ สมาคมกอศรีเจริญ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการของสมาคมกอศรีเจริญ ได้มีการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกสมาคมฯ โดยมี นายสัก กอแสงเรือง นายกสมาคมกิติมศักดิ์ถาวร และ นายธีระชัย ก่อสูงศักดิ์ นายกสมาคมกอศรีเจริญคนที่ 10 ร่วมเป็นประธานการประชุมลงมติในครั้งนี้อีกด้วย

Hits: 90

Related posts