รพ.ราชทัณฑ์ เปิดบริการตรวจโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 100 คนต่อวัน

 

วันนี้ (18 เม.ย.64) กรมราชทัณฑ์ ได้เผยแพร่เอกสาร ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงมากขึ้น กรมราชทัณฑ์ จึงมีความห่วงใยต่อบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ดังนั้น ศูนย์บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PCR) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ จึงได้เปิดให้บริการรับตรวจคัดกรองเชื้อโควิดให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรองรับการระบาดโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อแก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาล

โดยสามารถขอเข้ารับบริการได้ที่หน้าตึกอำนวยการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2953-3999 ต่อ 1345 (ส่วนการพยาบาล) และจะแจ้งผลตรวจผ่านทาง sms ตามที่ผู้เข้ารับการตรวจได้แจ้งไว้ โดยก่อนการให้บริการจะมีบุคลากรทางการแพทย์ คัดกรองความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงก่อนทำการตรวจหาเชื้อดังกล่าว และสำหรับประชาชนทั่วไปจำกัดจำนวนผู้รับเข้าการตรวจคัดกรอง จำนวน 100 คนต่อวัน

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รวมถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด–19 หรือมาตรการ D-M-H-T-T-A อยู่ห่างไว้ ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อเพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Hits: 69

Related posts