จัดหนักอีก! “วินด์” ฟ้อง “ณพ” 128 ล้าน ตั้งเงินเดือน-โบนัส ให้ตัวเองสูงเวอร์เกินจริง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทพลังงานลมยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฟ้องร้องนายณพ ณรงค์เดช อดีตผู้บริหาร ที่ถูกปลดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ต่อศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายกว่า 128 ล้านบาท หลังจากที่ผู้บริหารชุดใหม่ นำโดย นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการตั้งค่าตอบแทน การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนายณพฯ ขณะที่ยังเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมีหนังสือร้องขอให้ดำเนินการ และพบว่ามีการตั้งค่าตอบแทนอดีตผู้บริหารสูงเกินจริง รวมทั้งมีการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ส่อไปในทางทุจริต ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
โดยในคำฟ้องคดีหมายเลขดำที่ พ.495/2564 บรรยายว่า ในปี 2558 เมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ นายณพได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารชุดที่เขาจัดตั้งขึ้นมาและได้ทำสัญญาจ้างกำหนดค่าตอบแทนให้ตัวเองสูงถึงเดือนละ 1.5 ล้านบาท มีผลระหว่างเดือน ตุลาคม 2558-ธันวาคม 2561 ก่อนที่ปี 2562 จะเพิ่มเป็น 1.57 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 1.65 ล้านบาทในปี 2563 รวมเป็นเงินประมาณ 91.23 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังกำหนดเงินโบนัสให้ตัวเองระหว่างปี 2560-2562 เป็นเงิน 32.59 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้บริษัทต้องจ่ายให้แก่นายณพฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 123.83 ล้านบาท
คำฟ้องระบุว่า นายณพฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุม (ตั้งแต่ปี 2559) ครั้งละ 30,000 บาท ดังนั้น เขาควรได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (ถึงวันที่ 10 ก.ย.63) เพียง 4.06 ล้านบาทเท่านั้น
“เมื่อนำเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากโจทก์จำนวน 4,063,750 บาท ข้างต้น มาหักออกจากเงินที่จำเลยได้รับไปโดยมิชอบดังกล่าวจำนวน 123,829,725 บาท แล้ว จำเลยจึงต้องคืนเงินที่เอาไปให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 119,765,975 บาท” คำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ พ.495/2564 ระบุ
นอกจากนี้ บริษัท วินด์ฯ ยังได้กล่าวหานายณพฯ ว่า ระหว่างที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ได้เบิกเงินบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองและบุคคลใกล้ชิดอีกหลายรายการ อาทิ ค่าบัตรเครดิต ค่าเดินทาง และที่พักไปต่างประเทศ ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ค่ารับรองประเภทอาหารเครื่องดื่มและของขวัญ ทั้งให้ตัวเองและภรรยา หรือพนักงานบริษัทอื่นที่มีนายณพฯ และผู้ใกล้ชิดเป็นเจ้าของ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินก้อนแรกแล้ว บริษัทจึงจำเป็นต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายณพฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 128 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 7.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีนับจากวันฟ้อง

Related posts