ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง

 

กรมราชทัณฑ์ โดยศูนย์บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PCR) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมเปิดให้บริการรับตรวจคัดกรองเชื้อโควิดให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และลดความแออัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะรับตรวจหาเชื้อสำหรับประชาชนทั่วไป ในวัน-เวลาราชการ วันละ 100 ราย ส่วนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ รับตรวจวันละ 200 ราย

ผู้ที่สนใจสามารถขอเข้ารับบริการได้ที่หน้าตึกอำนวยการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2953-3999 ต่อ 1345 (ส่วนการพยาบาล) โดยก่อนให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงก่อนทำการตรวจ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 72 ชั่วโมงหลังการตรวจผ่านทาง SMS (กรณีไม่พบเชื้อ) หรือหากพบการติดเชื้อ จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งผลพร้อมแนะนำการรักษา

กรมราชทัณฑ์ ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อยู่ห่างไว้ ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Hits: 67

Related posts