“โฆษกศาลยุติธรรม” เผย ศาลใช้ช่องทางออนไลน์ให้งานคดีไม่สะดุด ล่าสุดขยายใช้กับกรมคุมประพฤติ

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทาง และต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยทางสุขภาวะแต่บางคนอาจมีกิจธุระกับศาลเกี่ยวกับคดี ซึ่งการเดินทางออกนอกบ้านอาจมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ ในขณะที่การเลื่อนคดีก็อาจทำให้คดีล่าช้าเกิดความเสียหาย สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้นำวิธีการดำเนินคดีทางออนไลน์มาใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม รวม 4 ฉบับ เปิดให้มีการสืบพยานทางออนไลน์ในคดีแพ่ง โดยที่ทนายความหรือพยานไม่ต้องไปที่ศาล ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้รับความนิยมจากประชาชนพอสมควร

ล่าสุดวันที่ 11 พ.ค.64 สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือเวียนแจ้งไปยังศาลยุติธรรมใน 10 จังหวัด ได้แก่ ศาลในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี สุรินทร์ สกลนคร แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และยะลา ซึ่งเป็นศาลนำร่องในการใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ระหว่างศาลกับกรมคุมประพฤติ ในการสอบถามจำเลยคดีอาญาที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ หรือการนัดหมายทำงานบริการสังคม แทนค่าปรับผ่านทางจอภาพ ซึ่งในภาวะปกติจำเลยต้องเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติเพื่อดำเนินการด้วยตนเองแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงตัวจำเลย จึงเปิดช่องทางออนไลน์ให้พนักงานคุมประพฤติสอบถาม หรือนัดหมายกับจำเลยซึ่งอยู่ที่ศาลผ่านทางจอภาพโดยจำเลยไม่ต้องไปที่สำนักงานคุมประพฤติ เพื่อลดการเดินทางและการพบปะกันโดยไม่จำเป็น

“การดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำร่อง ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาขยายไปใช้กับศาลเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงให้ประชาชน” นายสุริยัณห์ กล่าว

Related posts