ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่กระจายในทัณฑสถาน และเรือนจำต่างๆ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่ผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น และบางรายมีอาการหนัก ซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ

วันนี้ (27 พ.ค.64) ณ กรมราชทัณฑ์ อำเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปในพิธี ในการนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้บัญชาการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ และผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธี ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย

– เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI จำนวน 10 เครื่อง

– เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 เครื่อง

– ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 8 ชุด

– เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง (ซึ่งจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2564)

– เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi – flow Nasal Cannula (HFNC) จำนวน 20 เครื่อง

– เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 40 เครื่อง

– เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยกระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน 20 เครื่อง

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่างๆ ได้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางนนทบุรี เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และเรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทัณฑสถานและเรือนจำหลายแห่ง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง

การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้ต้องขังทั่วประเทศ โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสานและเรือนจำต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

Related posts