ผบ.ทร. ให้โอวาท 3 นักเรียนนายเรือ ก่อนไปศึกษาต่อตปท. และที่สำเร็จกลับมา ย้ำมุ่งมั่น ตั้งใจ

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทนักเรียนนายเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ และนักเรียนนายเรือที่กำลังจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือต่างประเทศ

วันนี้ (14 มิ.ย.64) พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำนักเรียนนายเรือที่ ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ และ นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ รวม 3 นาย เข้ารับโอวาทจาก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

สำหรับนักเรียนนายเรือทั้ง 3 รายประกอบด้วย

– นักเรียนนายเรือ ปุญระพี ประกิจ มีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2568

– นักเรียนนายเรือ กล้าเกียรติ สหฤทธานันท์ มีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 4 ถึง 2 มกราคม 2569

– นักเรียนนายเรือ ณัทดรัน คุรุวิชญา เดินทางกลับจากการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเข้ารับการศึกษาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้เข้าพักสังเกตอาการ ที่อาคารรับรองสัตหีบ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคมถึง 13 มิถุนายน 2564

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือทั้ง 3 นาย พร้อมทั้งแนะแนวทางในการเรียนรวมถึงการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยเน้นย้ำให้ ผู้ที่จะไปศึกษาต่อตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ นำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษามาขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย ชีวิตของการเป็นนักเรียน และการเป็นข้าราชการนั้นมีความแตกต่างกัน ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ กองทัพเรือต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกคน ในการที่จะทำให้กองทัพเรือเดินไปข้างหน้า สมดังคำกล่าวที่ได้มอบให้แก่กำลังพลทุกนายว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

Related posts