ทัพเรือ ตั้งโฆษกหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หวังดึงคนรุ่นใหม่เสริมทีมโฆษก

 

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมโฆษกประจำหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจและให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของโฆษกประจำหน่วย และแนวทางการนำเสนอข่าวหรือภารกิจของหน่วยงานในเชิงบวก เพื่อนำเสนอผลงานออกสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน และยังส่งผลดีต่อเนื่องถึงกองทัพเรือ ในสายตาของประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นที่รู้จักและทราบถึงภารกิจต่างๆ ของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

นับเป็นมิติใหม่ของกองทัพเรือที่ให้มีการแต่งตั้งโฆษกทุกหน่วยขึ้นตรงและหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ

Related posts