นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 73 มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

คณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 73 โดยพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือโท สานนท์ ผะเอม ประธานรุ่น และคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 265,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

Related posts