ผบ.โรงเรียนนายเรือ แสดงความยินดี 2 นักเรียนนายเรือ

 

พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ รับการรายงานตัวจากนักเรียนนายเรือ ณัฐดรัณ คุรุวิชญา ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา และได้เข้ารับการบรรจุมาช่วยปฏิบัติราชการที่ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

อีกทั้ง รับการเยี่ยมอำลา ของนักเรียนนายเรือ ปุณระพี ประกิจ ซึ่งจะออกเดินทางไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายเรือสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนนายเรือ ปุณระพีฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และท้ายสุด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนนายเรือทั้ง 2 นาย และได้เน้นย้ำให้ยึดถือในโอวาทของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้กรุณามอบให้ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

Related posts